Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

1. Zaloguj się do Apilo jako administrator.

 

2. Przejdź do zakładki: 

Administracja -> Kanały sprzedaży. Z listy dostępnych sklepów wyszukaj “Allegro” i kliknij przycisk „Dodaj”.

a1.png (43.0 kB)

 

3. Wypełnij formularz:

nazwa – dowolna nazwa (opis) konta

alias – to dowolny dwuliterowy identyfikator zamówień Allegro

login – login do konta Allegro. Twój login sprawdzisz na stronie https://allegro.pl/moje-allegro/moje-konto/dane-konta/

 

4. Dodatkowe opcje:

Przekazywanie informacji  – włącz, jeśli po wygenerowaniu etykiety przez Apilo, zamówienie w panelu Allegro ma otrzymać numer przesyłki i status wysłane.

Strefa klienta – czy generować link do formularza z podsumowaniem zamówienia. Link może być automatycznie wysyłany do klienta po skonfigurowaniu szablonów powiadomień.

Szablon powiadomień klienta – inaczej wiadomości automatyczne. Na podstawie którego zestawu szablonów klient ma otrzymywać powiadomienia o statusie realizacji zamówienia. Szablony należy skonfigurować w zakładce: Administracja -> Szablony Wiadomości. Więcej w poradniku: E-maile do klientów i szablony wiadomości.

Konto e-mail – ustaw e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości automatyczne z szablonów powiadomień. Nowy e-mail dodasz w zakładce: Administracja > Skrzynki pocztowe. Podany adres e-mail musi być wprowadzony również w panelu Allegro – adresy e-mail. Domyślnie powiadomienia są wysyłane ze skrzynki powiadomienia@erpbox.pl

Adres email do powiadomień sprzedawcy – czy chcesz otrzymywać mail o każdym zamówieniu, które zostanie pobrane przez Apilo z Allegro

Domyślny komentarz przesyłki – umieść w tym polu jedną ze zmiennych, np. {order.id} – aby na etykiecie wygenerowanej przez Apilo pojawił się numer zamówienia Apilo

 

5. Zapisz formularz, na kolejnej stronie kliknij w przycisk Autoryzacja.

allegro_autoryzacja.png (15.3 kB)

 

6. Powiąż Apilo z Allegro.

 

6. Skonfiguruj przesyłanie statusów zamówień Apilo do Allegro

Jeśli chcesz, aby zmiana statusu zamówienia w Apilo zmieniła status po stronie Allegro, przejdź do konfiguracji:

1. Przejdź do Administracja > Kanały sprzedaży > Kliknij w nazwę kanału sprzedaży Allegro.

a2.png (7.0 kB)

2. Wyszukaj opcję Powiązania statusów i kliknij przycisk Zmień.

3. Ustaw jaki status ma wczytać się w Allegro w odniesieniu do statusów w Apilo.

  • Przykład 1: ustaw w rubryce Metoda według kanału status W Realizacji przy statusie W trakcie dla Metoda wg Apilo. Dzięki temu gdy w Apilo zmienisz status zamówienia na W trakcie, w ciągu 5 do 25 minut to zamówienie otrzyma w Allegro status W Realizacji.
  • Przykład 2: ustaw w rubryce Metoda według kanału status W Realizacji przy statusie Nowe dla Metoda wg Apilo. Dzięki temu status każdego zamówienia, które wpłynie do Apilo zostanie w Allegro automatycznie zmieniony z Nowe na W Realizacji (podpowiedź: anulowanie zamówienia przez klienta w Allegro jest możliwe tylko, jeśli zamówienie ma status Nowe).

 

Konto Allegro zostało dodane do Apilo. Co dalej?

1. Zaimportuj aukcje/produkty z kanałów sprzedaży.

2. Aby wystawiać aukcje Allegro, lub zarządzać aktualnymi aukcjami, przeprowadź konfigurację Managera Allegro.

3. Dowiedz się, jak wystawiać aukcje Allegro przez Apilo.

 

Ważne: Aby zintegrować Apilo i Allegro wymagane jest posiadanie aktywnego konta w platformie sprzedażowej Allegro. Apilo nie służy do tworzenia nowego konta w Allegro. 

Po zmianie hasła na Allegro należy ponownie przeprowadzić autoryzacje powiązania Apilo z Allegro w zakładce Administracja -> Kanały sprzedaży -> klik w nazwę konta Allegro -> Autoryzacja

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem