Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Krok 1/11

Należy należy otworzyć własny panel administracyjny sklepu Magento.

Krok 2/11

Następnie w panelu Magento należy przejść do: System > Role użytkowników (User Roles)

Krok 3/11

Kolejnym krokiem jest kliknięcie w button „Dodanie nowej roli” (Add New Role), następnie należy wpisać:

 • w pierwszym polu dowolną nazwę (np. Apilo)

 • w drugim polu hasło przypisane do konta aktualnie zalogowanego w panelu Magento.

Krok 4/11

Następnie należy przejść do zakładki zasobów roli (role resources).

Krok 5/11

W tej zakładce należy:

 • wybrać przypisany dostęp do zasobów(Resource Access) zmieniając opcję „Custom” na „All”

 • zapisać wprowadzone dane.

Krok 6/11

Po wyżej wykonanych czynnościach należy przejść do: System > Wszyscy Użytkownicy (All Users) i klikamy w button „Dodaj nowego użytkownika” (Add New User).

Krok 7/11

W wybranej zakładce „Informacje o użytkowniku” (User Info) uzupełniamy wymagane pola.

Krok 8/11

Następnie należy:

 • przejść do zakładki: role użytkownika,

 • zaznaczyć wcześniej utworzoną rolę,

 • kliknąć „zapisz”.

Krok 9/11

Następnie zalogować się do swojego konta Apilo jako administrator oraz przejść do: Administracja > Kanały sprzedaży

Krok 10/11

Aby przejść dalej należy z listy dostępnych kanałów sprzedaży wybrać Magento klikając w button „Dodaj”

Krok 11/11

Ostatnim krokiem jest uzupełnienie następujących danych:

 • nazwa kanału sprzedaży (np. Magento sklep1)

 • 2 literowy skrót (np. ms)

 • adres sklepu (np. mojsklep.pl),

 • nazwa użytkownika utworzonego w Magento,

 • hasło utworzonego wyżej użytkownika.

 

Projekt należy zapisać. Po wykonaniu powyższych czynności zostaje się przeniesionym do szczegółów kanału sprzedaży – w tym momencie Apilo dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o prawidłowym dodaniu kanału sprzedaży.

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem