Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Spis treści:

 1. Zakładki z zamówieniami.
 2. Własne statusy zamówień.
 3. Dodanie własnego statusu zamówień.
 4. Zmiana domyślnej zakładki wyświetlania statusów.
 5. Status zamówień po wygenerowaniu etykiety.
 6. Zarządzanie wysyłką.
 7. Proponowany schemat realizacji zamówień.

Zakładki z zamówieniami, a domyślne filtry wyszukiwania:

Rozpiska domyślnie aktywnych filtrów w poszczególnych zakładkach z zamówieniami.

 • Nowe:
  Zakładka wyświetla zamówienia ze statusem
  • Nowy
  • Niepotwierdzone
 • W realizacji:
  • zamówienia ze statusem W realizacji, Do wysłania
 • Do wysłania:
  • zamówienia ze statusem Do wysłania.
  • ze statusem płatności Zapłacone, Za pobraniem, Przy odbiorze.
 • Zrealizowane:
  • zamówienia ze statusem Wysłane.
  • złożone w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.
 • Wszystkie:
  • zakładka wyświetla wszystkie zamówienia.
  • złożone w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Będąc w każdej z powyższych zakładek możesz dowolnie zmieniać filtry i zawęzić lub rozszerzyć rezultat wyszukiwania.

 

Status Niepotwierdzone jest automatycznie przypisywany dla zamówień, które nie są jeszcze w pełni przetworzone przez kanał sprzedaży, np. jeśli klient nie dokończył zakupu – nie wybrał metody płatności / wysyłki. Dane adresowe / kontaktowe mogą być niepełne i mogą się zmienić.

Własne statusy zamówień:

Skonfigurujesz w zakładce Administracja > Statusy zamówień.

 • Grupa statusów:
  Wskazuje w której zakładce „BOK – Zamówienia” znajdą się zamówienia z danym statusem.
 • Ikona kłódki:
  Oznacza statusy wbudowane, potrzebne do prawidłowego działania systemu, bez możliwości dezaktywacji.
 • Ikona ciężarówki:
  Wskazuje, czy zamówienie z tym statusem ma być domyślnie wyświetlane w zakładce Zamówienia > Do wysłania oraz Magazyn i wysyłka > Do wysłania. Aby włączyć przejdź do edycji statusu i wybierz TAK przy opcji „Pokazuj w do wysłania”.
 • Ikona kółka z krzyżykiem:

  Wskazuje, czy zamówienia z tym statusem mają być traktowane jako anulowane.  Aby włączyć przejdź do edycji statusu i wybierz TAK przy opcji „Czy anulowane”. Zamówienia ze statusem oznaczonym jako anulowany:

  • nie wliczają się do podsumowań w zakładce Raporty i statystki;

  • nie są brane pod uwagę w zakładce Pulpit np. w rubryce „Najlepiej sprzedające się w ostatnich 30 dniach”,

  • nie zdejmują stanów magazynowych. Przykład: zamówienie ma status Nowy. Na podstawie pozycji w zamówieniu ilości zostały odjęte z magazynu Towary i usługi > Produkty. Zmiana statusu zamówienia z Nowy na Anulowane spowoduje zwrócenie ilości zakupionego towaru na magazyn.

 

Dodanie nowego statusu zamówienia:

Przejdź do Administracja > Statusy zamówień > Przycisk +Nowy status w prawym górnym rogu i wypełnij formularz.

 

Zmiana domyślnej zakładki wyświetlania statusu:

Przykład zastosowania: Został dodany dodatkowy status zamówień „Oczekuje na płatność”. Zamówienia z tym statusem wyświetlają się w zakładce Nowe. Aby zmienić zakładkę wyświetlania zamówień z tym statusem na W realizacji, przejdź do edycji statusu i zmień „Grupa statusów”.

Przejdź do Administracja > Statusy zamówień > przycisk Edycja przy statusie „Oczekuje na płatność” > Wybierz „grupę statusów”.

 

Status zamówień po wygenerowaniu etykiety:

W zakładce Administracja > Ustawienia ogólne Apilo > Zamówienia wybierzesz jaki status ma otrzymać zamówienie po wygenerowaniu lub usunięciu etykiety przewozowej.

 

Zarządzanie wysyłką

Opcja masowego generowania etykiet dostępna pod przyciskiem Przesyłki jest z poziomu zakładki:

Uwaga!

 • Do zbiorczego generowania etykiet wymagana jest konfiguracja modułu generowania etykiet.

 • pojedynczą etykietę wygenerujesz klikając w numer zamówienia, następnie w karcie zamówienia pomocą przycisk w prawym górnym rogu Przygotuj Przesyłkę.

 

Proponowany schemat realizacji zamówień

Ustaw, aby zamówienia opłacone i za pobraniem automatycznie wpływały bezpośrednio do zakładki Do Wysłania. Dzięki temu nie musisz ręcznie filtrować zamówień i przekazywać do kolejnej zakładki.

Przejdź do Administracja > Zadania automatyczne > Dodaj nowe zadania automatyczne przyciskiem +Dodaj w prawym górnym rogu > +Dodaj.

Schemat nr 1:

W zakładce Do Wysłania:

 • zaznacz zamówienia, kliknij przycisk Drukuj > Produkty do odłożenia. Dzięki temu otrzymasz zbiorczą listę produktów do zebrania z magazynu dla wybranych zamówień.

 • zaznacz zamówienia, kliknij przycisk Drukuj > Wydruk Wysyłkowy. Otrzymasz listę z rozbiciem każdego zamówienia na poszczególne pozycje. Informacje umieszczone na liście możesz dostosować w zakładce Ustawienia wydruków.

 • jeśli do Apilo podłączyłeś przewoźników oraz została wykonana konfiguracja modułu generowania etykiet, zaznacz zamówienia i użyj przycisku Przesyłki, aby przejść do zbiorczego formularza generowania etykiet.

Schemat nr 2:

Kolejny schemat zakłada wykorzystanie czytnika kodów kreskowych.

1. Podłącz czytnik kodów kreskowych do komputera i włącz wyświetlanie kodów na wydrukach (szczegółowy/wysyłkowy) lub na dokumentach księgowych (faktura, paragon). Więcej informacji na temat skanera jest tutaj – klik!

2. Wygeneruj plik/dokument z kodem kreskowym.

Obsługiwane dokumenty z opcją dodania kodów kreskowych:

 • zestawienie zamówień szczegółowe / wysyłkowe dostępne pod przyciskiem Drukuj,
 • faktura/paragon dostępny pod przyciskiem Dokument w karcie zamówienia.

Możesz również podłączyć drukarkę fiskalną i włączyć automatyczne drukowanie paragonów lub generowanie faktur.

3. Zbierz na podstawie wygenerowanego dokumentu produkty z magazynu.

4. Podejdź do stanowiska pakowania, przejdź do zakładki Do Wysłania. Zeskanuj kod kreskowy uruchamiając formularz generowania etykiety. Wygeneruj etykietę. Dzięki podłączeniu drukarki etykiet, etykieta może zostać wydrukowana bezpośrednio na urządzeniu.

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem