Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Spis treści:

 1. Podłączenie konta Faktury i Magazyn Shoper do Apilo
 2. Konfiguracja faktur
 3. Wystawienie faktury
 4. Magazyn prowadzony w Faktury i Magazyn Shoper

 

Ważne:

Aby dodać moduł należy mieć utworzone konto w serwisie https://fim.shoper.pl/

 

Dodaj Faktury i Magazyn Shoper do Apilo:

1. Przejdź do Administracja > Konfiguracja faktur. Przy Faktury i Magazyn Shoper wybierz „Dodaj„.

2. Wypełnij formularz:

 • nazwa – dowolna nazwa identyfikująca program księgowy w Apilo,

 • login – adres e-mail używany w Faktury i Magazyn Shoper do logowania,

 • hasło  – używane do logowania do Faktury i Magazyn Shoper,

 • czy przekazywać dane kontaktowe – 

 • czy wysłać dokument mailem – wygenerowanie dokumentu w Apilo spowoduje wysyłkę maila z dokumentem do klienta z programu Faktury i Magazyn Shoper

 • platforma nadrzędna – włącz, jeśli zarządzasz ilościami i magazynem produktów po stronie panelu Faktury i Magazyn Shoper

  . Więcej informacji w akapicie Połączenie Magazynu Faktury i Magazyn Shoper poniżej.

Po kliknięciu Zapisz Apilo dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu należy sprawdzić poprawność danych.

 

Konfiguracja faktur:

1. Przejdź do zakładki Administracja > Księgowość konfiguracja.

2. Kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację, lub dodaj nową klikając przycisk Dodaj > Faktura w prawym górnym rogu.

3. Wypełnij formularz.

W rubryce Sprzedawca i Konto bankowe podaj dane zgodne z tymi w programie Faktury i Magazyn Shoper

Uzupełnij akapit „Integracja zewnętrzna”.

 • nazwa integracji – wybrać nazwę dodanej wcześniej integracji Faktury i Magazyn Shoper

 • numer dokumentu z serwisu zewnętrznego:

  • tak: numeracja z Apilo zostanie zastąpiona numeracją z Faktury i Magazyn Shoper.,

  • nie: Apilo narzuci swoją numerację,

 • automatyczne przekazywanie dokumentów:

  • tak: faktury są przekazywane do Faktury i Magazyn Shoper w momencie utworzenia

  • nie: faktury zostaną przekazane w chwili ręcznego kliknięcia Eksportuj na liście faktur (Księgowość > Faktury)

 

 

Wystawienie faktury lub paragonu

1. Przejdź do karty (szczegółów) zamówienia. W tym celu możesz wybrać zakładkę Bok – zamówienia > Wszystkie > Kliknij w numer zamówienia.

2. W karcie zamówienia w prawym górnym rogu kliknij Dokument.

3. Wybierz nazwę konfiguracji ustaloną w poprzednim akapicie. 

4. Ekran widoczny w kolejnej karcie to podglądowe informacje. Aby pobrać i zobaczyć gotowy dokument kliknij w prawym górnym rogu przycisk Drukuj.

Wystawiona faktura będzie dostępna zarówno w panelu programu Faktury i Magazyn Shoper jak również w Apilo Księgowość > Dokumenty.

Faktury mogą być wystawiane automatycznie. W tym celu utwórz zadanie automatyczne w Administracja > Zadania automatyczne. Poradnik dotyczący konfiguracji znajdziesz tutaj – klik!

 

Połączenie magazynu Faktury i Magazyn Shoper do Apilo

Zarządzasz magazynem w panelu systemu Faktury i Magazyn Shoper? Za pomocą Apilo połączysz oferty i aukcje z pozycjami magazynowymi w celu synchronizacji stanów magazynowych. W tym celu wykonaj kroki opisane poniżej.

 

Import produktów z Faktury i Magazyn Shoper do magazynu Apilo:

1. Przejdź do Administracja > Księgowość Konfiguracja > Przy kafelku z Faktury i Magazyn Shoper kliknij przycisk Szczegóły.

2. Kliknij przycisk Konfiguruj przy Import produktów. Wypełnij i zapisz formularz.

3. Sprawdź status importu w zakładce Administracja > Zadania.

4. Gdy import się zakończy, produkty będą widoczne w zakładce Towary i usługi > Produkty.

 

Włącz aktualizację z Faktury i Magazyn Shoper do magazynu Apilo:

1. Przejdź do Administracja > Księgowość Konfiguracja > Przy kafelku z Faktury i Magazyn Shoper kliknij przycisk Szczegóły.

2. Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu. W formularzu ustaw Platforma Nadrzędna: Tak, zapisz formularz.

3. Kliknij przycisk Konfiguruj przy Aktualizacja bazy towarów.

4. Wypełnij i zapisz formularz.

 

Włącz aktualizacje z Faktury i Magazyn Shoper do platform sprzedaży:

Po skonfigurowaniu 

 • wystawiona w Apilo faktura do zamówienia odejmie ilość w magazynie Faktury i Magazyn Shoper
 • zmiana ilości w Faktury i Magazyn Shoper zaktualizowała ilość w Apilo, a następnie na platformach sprzedaży

Konieczne jest stworzenie relacji między aukcjami/ofertami a produktami pobranymi z Faktury i Magazyn Shoper. W tym celu zaimportuj oferty (aukcje) z kanałów sprzedaży i podłącz je za pomocą zakładki Relacje Produktów pod zaimportowane pozycje magazynowe 

1. Przejdź do Towary i usługi > Produkty > W prawym górnym rogu kliknij Import produktów / ofert > Kliknij przycisk Importu przy wybranym kanale sprzedaży.

2. Wypełnij formularz:

 • Import produktów – nie
 • Import ofert – tak 

3. Po zakończeniu importu oferty pobiorą się do zakładki Towary i usługi > Relacje Produktów – z poziomu tej zakładki możliwe jest włączenie synchronizacji ilości, cen, wznawiania. Więcej informacji w poradniku: Relacje produktów Shoper – do czego służą i jak korzystać

 

Czy pozycje na fakturze są powiązane z magazynem Faktury i Magazyn Shoper?

Dzięki powiązaniu z magazynem poprzez zakładkę Relacje Produktów ilość zostanie zdjęta w Faktury i Magazyn Shoper po wygenerowaniu faktury.

1. Przejdź ponownie do karty zamówienia, klikając w numer.

2. Wybierz zakładkę Dokumenty powiązane.

3. Kliknij w numer faktury.

4. W prawym górnym rogu przycisk edytuj.

5. Sprawdź czy w tabelce Nazwa towaru/usługi przy produkcie widoczna jest ikona spinacza.

6. Jeśli nie ma ikony spinacza, możesz wykasować nazwę produktu i wpisać ją ponownie wyszukując towar z magazynu.

 

Uwagi i ograniczenia:

 • Integracja Apilo z Shoper Faktury i Magazyn obsługuje tylko wystawianie dokumentu fakturowego. Edytowanie/usunięcie/anulowanie faktury w Apilo nie spowoduje zmiany w Faktury i Magazyn Shoper.

 

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem