Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Spis treści:

#1. Dlaczego warto zarządzać aukcjami/ofertami za pomocą Apilo?

#2. Jak podłączyć aukcje/oferty do pozycji magazynowych?

#3. Konfiguracja

#4. Automatyczne wznawianie sprzedaży

#5. Automatyczne kończenie sprzedaży

#6. Ręczne wznawianie produktów do sprzedaży

#7. Ręczne zamykanie / dezaktywacja produktów w sprzedaży

#8. Edytowanie danych aukcji / oferty w panelu platformy sprzedaży, a ryzyko rozbieżności z Apilo

 

Dlaczego warto zarządzać aukcjami/ofertami za pomocą panelu Apilo?

Dzięki zarządzaniu aukcjami z panelu Apilo:

 • informacje w Apilo będą stale aktualne z platformą sprzedażową, nie będzie rozbieżności danych między Apilo a kanałami sprzedaży,

 • zmiana ilości w magazynie = zmiana ilości na wszystkich platformach, na których produkt jest wystawiony,

 • wycofanie produktu z magazynu = zamknięcie aukcji/ofert na platformach sprzedażowych.

 

Podłączenie ofert/aukcji do pozycji magazynowych

Jeśli oferty na kanałach sprzedaży są podłączone do produktu w Magazynie Apilo za pomocą zakładki Relacje Produktów, a dodatkowo jest włączona aktualizacja stanu magazynowego + aktualizacja wznawiania (dla Allegro i Shoper) – zarządzanie ofertami staje się o wiele prostsze. Po odpowiedniej konfiguracji:

 • zmiana ilości sztuk z 0 na liczbę dodatnią na Magazynie Apilo spowoduje aktywowanie ofert z tym produktem na wszystkich aukcjach / kanałach sprzedaży,

 • wyprzedanie produktu na jednym kanale sprzedaży wyłączy oferty na pozostałych platformach.

Dlatego do sprawnego zarządzania ofertami:

 

Konfiguracja

Konfiguracja Allegro i Shoper:

 • Sprzedaż > Allegro / Shoper> Aktywne > Zaznacz pole aktualizacji stanu (1) wznawiania (2)Od teraz ilość na aukcji będzie zgodna z produktem (3) w magazynie Apilo. 

 • do włączenia wielu synchronizacji jednocześnie możesz użyć przycisku Automatyczna Aktualizacja (4) lub zakładki Relacje Produktów.

 • jeśli aukcja jest zakończona, a ilość produktu zostanie uzupełniona – aukcja się wznowi.

 

aukcje.oferty.png (37.0 kB)

 

Konfiguracja eBay:

 • włącz opcję Brak Zapasów w panelu eBay.

 • przejdź do Administracja > Kanały sprzedaży > Kliknij przycisk Edycja przy eBay > Tak przy Zerowy stan magazynowy na aukcjach. Oferty eBay nie zostaną  zakończone, jeśli w ciągu 60 dni uzupełnisz stan magazynowy produktu.

 • w Sprzedaż > eBay > Aktywne lub w Relacje Produktów zaznacz pole aktualizacja stanu przy ofertach, które mają się aktywować, gdy ilość na magazynie będzie większa od 0.

 

Konfiguracja pozostałych platform:

 

Automatyczne wznawianie aukcji/oferty poprzez uzupełnienie stanu magazynowego

1. Przejdź do Towary i usługi > Produkty. Wyszukaj produkty, których stan magazynowy chcesz uzupełnić.

 • filtr Dostępne (4) jest przydatny do wyszukania których pozycji na magazynie pozostało mało,

2. Wprowadź dostępność:

 • wpisz liczbę sztuk i kliknij dyskietkę (6),

 • lub zaznacz wiele pozycji i kliknij przycisk Stan magazynowy (7).

 

 

 Ważne:

 • jeśli korzystasz z podłączonego do Apilo programu magazynowo-księgowego (Subiekt/Enova/Fakturownia) lub pliku XML – ilości w zakładce Towary i usługi > Produkty aktualizują się automatycznie na podstawie programu nadrzędnego.

 • rubryka Oferty (5) informuje ile aktywnych ofert/aukcji z platform sprzedaży jest podłączonych do tego produktu magazynowego.  Klikając w nazwę produktu przejść szczegółów i wybrać zakładkę Oferty (8) aby sprawdzić czy podłączone aukcje / oferty mają zaznaczone pole synchronizacji stanu (9).

 

oferty12.png (27.1 kB)

 

Automatyczne kończenie i dezaktywacja wszystkich ofert / aukcji, na których występuje dany produkt

Warunki:

 • oferty / aukcje są podłączone do produktów w magazynie Apilo przez Relacje Produktów;

 • pole synchronizacja stanów magazynowych jest zaznaczone.

1. Przejdź do Towary i usługi > Produkty.

2. Wyszukaj produkt i zmień ilość w rubryce Dostępność na 0 lub zmień status produktu na Nieaktywny.

 

Ręczne wznawianie aukcji

1. Przejdź do zakładki Sprzedaż > Kanał Sprzedaży > Zakończone. 

2. Wznów aukcje:

 • kliknij przycisk strzałek w kształcie kółka,

 • lub zaznacz wiele aukcji i kliknij przycisk.

3.  Jeśli aukcja została zakończona z uwagi na brak stanu, Apilo wystawi ją z liczbą sztuk 1. W celu zmiany ilości dostępnych sztuk przejdź do zakładki Sprzedaż > Kanał sprzedaży > edytuj aukcję i wprowadź pożądaną ilość sztuk.

Ważne: jeśli aukcja ma włączoną synchronizację stanów magazynowych, a ilość przy produkcie w magazynie wynosi 0, aukcja zostanie automatycznie zamknięte.

 

Ręczne kończenie aukcji / ofert

1. Sprzedaż > Kanał Sprzedaży > Aktywne.

2. Wyszukaj aukcję.

3. Kliknij przycisk Zakończ przy wybranej aukcji.

 

Zarządzanie aukcjami/ofertami po stronie platformy sprzedaży, a ryzyko rozbieżności z Apilo

Jeśli w Apilo zostały włączone opcje synchronizacji (stanu, ceny, wznawiania), a aukcjami / ofertami nadal zarządzasz z poziomu panelu platformy sprzedażowej wystąpią następujące utrudnienia:

 • Apilo nie pobiera ilości/cen wprowadzonych po stronie platform sprzedażowych. W związku z tym:

  • zmiany wprowadzone w panelu platformy sprzedażowej nie zostaną przeniesione do Apilo,

  • jeśli aukcja / oferta ma w Apilo włączoną synchronizację stanów/cen, pomimo zmian w panelu platformy sprzedażowej podczas aktualizacji zostaną wgrane poprzednie wartości zgodne z magazynem Apilo,

 • Apilo nie pobiera informacji, czy aukcja / oferta została zakończona. Jeśli włączona jest opcja wznawiania, a ilość produktu w magazynie Apilo jest >=1, pomimo zamknięcia w panelu platformy sprzedażowej, Apilo wznowi aukcję,

 • Apilo nie pobiera informacji, jeśli opis/zdjęcie/tytuł/parametry aukcji zostaną zmienione po stronie platformy sprzedaży. Rozwiązaniem dla Allegro jest ręczna aktualizacja za pomocą opcji w Sprzedaż > Allegro > Aktywne > Zaznaczamy aukcje > Aktualizacja > Pobranie pełnych danych.

 

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem