Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Ważne:

Aby dodać moduł należy mieć utworzone i opłacone konto w iFirma.pl. Dodanie kanału w Apilo jest integracją i nie powoduje założenia konta.

 

Konfiguracja faktur w Apilo:

Przed przystąpieniem do integracji skonfiguruj dane początkowe w Administracja > Księgowość konfiguracja.

 

Dodaj iFirma do Apilo:

1. Przejdź do Administracja > Księgowość konfiguracja. Przy iFirma wybierz „Dodaj”.

2. Wypełnij formularz:

 • nazwa – dowolna nazwa identyfikująca program księgowy w Apilo,

 • login – adres e-mail używany do logowania się w serwisie,

 • klucz faktura – widoczny po zalogowaniu się w iFirma w zakładce Konfiguracja > API > faktura. Jeśli w panelu iFirma pole z kluczem jest puste należy go wygenerować poprzez naciśnięcie przycisku „+wygeneruj”

 • czy przekazywać płatność – czy przekazywać do iFirma.pl informacje o terminie płatności oraz zapłaconej kwocie,

 • domyślna jednostka – przekazywana jednostka pozycji zamówienia jeśli nie uzupełniono na pozycji faktury/zamówieniu (np. sztuk, par).

Apilo dokona weryfikacji wprowadzonych danych i poinformuje o statusie połączenia. W przypadku błędu proszę sprawdzić poprawność danych.

 

Połączenie numeracji faktur Apilo z iFirma:

1. Przejdź do Administracja > Konfiguracja faktur.

 • kliknij w prawym górnym rogu przycisk +Nowa Faktura i skonfiguruj szablon, który będzie dedykowany dla iFirma,

 • lub skorzystaj z dodanego wcześniej szablonu klikając przycisk Edycja.

2. Uzupełnij rubrykę „Integracja zewnętrzna„. Jeśli rubryka nie jest widoczna, zapisz formularz i edytuj ponownie za pomocą przycisku Edycja

 • nazwa integracji – wybrać utworzoną wcześniej integrację,

 • numer faktury z serwisu zewnętrznego – jeśli ’tak’ numeracja z Apilo zostanie zastąpiona numeracją z iFirma. Jeśli ’nie’ Apilo narzuci swoją numerację.

 • Po wykonaniu powyższych czynności możliwe będzie wyeksportowanie faktury do iFirma na liście faktur (należy wybrać faktury oraz nacisnąć przycisk eksportuj).

 • automatyczne przekazywanie faktur:

  • tak: faktury są przekazywane do iFirma w momencie utworzenia faktury,

  • nie: faktury mogą zostać przekazane ręcznie na liście zamówień.

 

Uwagi i ograniczenia:

 • Przed wysłaniem faktur z Apilo należy w panelu iFirma ustawić miesiąc księgowy,

 • W przypadku wybrania numeracji z Apilo może wystąpić konflikt numeracji pomiędzy integracją, a Apilo. Faktura nie będzie mogła zostać wyeksportowana,

 • Aplikacja API iFirma nie obsługuje eksportu korekt,

 • Aplikacja API iFirma nie obsługuje edycji faktury. W przypadku dokonania edycji, zmiany na fakturze będą widoczne tylko w Apilo. Dodatkowo PDF z iFirma zostanie zastąpiony PDF Apilo.

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem