Systemy WMS – nowe integracje już dostępne. Zobacz szczegóły!

Witaj w centrum pomocy Apilo

Moduł Cenników – indywidualne ceny na kanałach sprzedaży

Połączenie z Shoper Połączenie z Empik Połączenie z OLX Połączenie z Morele Marketplace Połączenie z kontem Allegro Połączenie z Ceneo.pl Połączenie z Erli.pl Lista programów magazynowo – księgowych, które podłączysz pod Apilo Połączenie z kontem eBay Połączenie z kontem Amazon Połączenie z Kaufland.de Połączenie z Shopify Połączenie z Etsy.com Połączenie z InPost Fresh Połączenie z IdoSell Połączenie z Prestashop Połączenie z WooCommerce Połączenie z ShopGold Połączenie z eMag Połączenie z RedCart Połączenie z Labelcall Połączenie z Magento Połączenie z kurierem Inpost Wysyłam z Allegro, Allegro Smart, Allegro One Połączenie z kurierem Rohling Suus Połączenie z kurierem DPD Połączenie z kurierem GLS Połączenie z kurierem UPS Połączenie z kurierem DHL Polska Połączenie z kurierem Poczta Polska Połączenie z Orlen Paczka Połączenie z Eurohermes Połączenie z kurierem Raben Połączenie z kurierem DPD (Niemcy) Połączenie z kurierem DHL (Niemcy) Połączenie z brokerem Erli.pl Połączenie z brokerem Furgonetka.pl Połączenie z brokerem Apaczka Połączenie z brokerem BliskaPaczka Lista wszystkich kurierów i brokerów, których podłączysz pod Apilo Magazyn Apilo – na podstawie zewnętrznego programu magazynowo – księgowego typu ERP Połączenie z wFirma.pl – faktury i paragony Połączenie z FakturaXL – faktury Połączenie z Fakturownia.pl – faktury i paragony Połączenie z inFakt Połączenie z Shoper Faktury i Magazyn Połączenie z iFirma.pl Połączenie z Subiekt GT – łącznik Sellintegro Połączenie z Subiekt GT/Nexo/Nexo Pro – łącznik integratory.pl Paragony – podłączenie drukarki fiskalnej Obsługa zamówień z wykorzystaniem skanera kodów kreskowych Kody kreskowe EAN – Skaner kodów kreskowych Etykiety – Podłączenie etykieciarki i drukowanie etykiet prosto na drukarkę (PrintNode)

Przed rozpoczęciem pracy z cennikami

1. Zaimportuj produkty do wewnętrznego magazynu Apilo. Sprawdź poradnik Import produktów – jak stworzyć bazę towarów w Apilo.

2. Zaimportuj aukcje / oferty z kanałów sprzedaży do Apilo i podłącz je pod utworzone wcześniej pozycje magazynowe. Sprawdź poradnik Relacje produktów – do czego służą i jak korzystać. Po poprawnej konfiguracji, w karatach pozycji magazynowych (Towary i usługi > Produkty > Produkt) obok podstawowych cen pojawią się nowe, wyliczone przez moduł. Nowe ceny mogą zostać wgrane do podłączonych aukcji/ofert.

 

Dodaj nowy cennik

Zalecamy:

 • dodać tyle cenników, ile jest kanałów sprzedaży,
 • nazwy cenników ustawić spójne z nazwami kanałów sprzedaży.

1. Przejdź do zakładki Towary i usługi > Cenniki.

2. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Ustawienia.

3. Kliknij w prawym górnym rogu przycisk +Dodaj.

4. Wypełnij formularz:

 • Nazwa – nazwa identyfikująca cennik, np. Cennik_Allegro, Cennik_Allegro_Konto2, Cennik_Shoper, Cennik_Shoper_sklep2 itd.
 • Cena bazowa – cena która zostanie poddana modyfikacji np. dodając/odejmując narzut.Produkty utworzone na podstawie importu z kanałów sprzedaży domyślnie mają tylko cenę podstawową. Jeśli Twój magazyn został utworzony np. na podstawie pliku XML, w karcie produktu możesz mieć również cenę zakupu. Sprawdź w Towary i usługi > Produkty > Karta Produktu, jakie ceny mają Twoje pozycje magazynowe i wybierz na której ma bazować utworzony cennik.
 • Waluta: do jakiej waluty mają być przeliczone kwoty produktów z magazynu. Opcja ma zastosowanie, jeśli produkty w magazynie mają ceny w PLN, a moduł ma je przeliczyć do waluty EUR w celu aktualizacji np. na eBay Niemcy.
 • Czy dodać cenę bazową:
  • dzięki tej opcji, jeśli produkt nie będzie miał wyliczonej nowej ceny za pomocą modułu cenników, cena bazowa z karty produktu (podstawowa/zakupu) będzie nadal synchronizowana z kanałami sprzedaży,
  • przy wyłączonej opcji Apilo wczyta do kanałów sprzedaży cenę wyłącznie wtedy, gdy zostanie ustalona przez moduł cenników.

 

Karta produktu i cena podstawowa:

1.png (36.6 kB)

 

Cena indywidualna (ustawiana ręcznie)

Cena indywidualna to cena ustalona bez użycia zautomatyzowanych reguł opisanych w dalszej części poradnika.  Cena indywidualna nadpisuje cenę utworzoną wg reguł. W celu ustawienia ceny indywidualnej:

1. Przejdź do Towary i usługi > Cenniki.

2. W filtrze „Cennik” wybierz utworzony wcześniej cennik, lub dodaj nowy (patrz akapit wyżej Jak dodać nowy cennik). Za pomocą pozostałych filtrów znajdź produkty, których cenę chcesz edytować.

12a.png (18.1 kB)

3. W rubryce Indywidualnie ustaw ręcznie ceny wybranych produktów. Do ceny podstawowej możesz doliczyć marżę, narzut lub wpisać stałą kwotę produktu. Ustalona tutaj cena będzie widoczna w karcie produktu jako dodatkowy próg cenowy obok ceny podstawowej.

17.png (36.2 kB)

4. Ustawiona cena wczyta się do karty produktu.

16.png (38.6 kB)

 

Reguły cenowe – automatyzacja

Użyj rozbudowanego modułu automatycznego wyliczania i ustawiania cen (do wybranych wg reguł) produktów. W tym celu:

1. Przejdź do Towary i usługi > Cenniki.

2. Wybierz w prawym górnym rogu przycisk Ustawienia.

3. Upewnij się, że dodałeś przynajmniej 1 cennik, następnie dodaj regułę cenową (klik 2).

4.png (14.8 kB)

4. Wypełnij formularz:

 • Nazwa: dowolna nazwa identyfikująca regułę cenową,
 • Aktywny: czy ceny wyliczone przez tę regułę mają pojawić się w karcie produktów,
 • Cenniki: do jakich cenników ma być przypisana/zastosowana ta reguła cenowa,
 • Priorytet: jeśli do jednego cennika będzie przypisana więcej niż jedna reguła cenowa obejmująca te same produkty, ustaw która reguła cenowa ma większy priorytet. 1 = reguła o najwyższym priorytecie,
 • Typ naliczenia: czy do ceny bazowej ma dodać/odjąć narzut czy marżę, czy stałą kwotę (wartość),
 • Dodaj Zakres: ta opcja pozwala ustawić różną wartość przeliczenia w zależności od wartości produktów,
 • Marka / Kategoria: [opcjonalnie] wybierz kategorię lub markę z magazynu Apilo do których reguła ma być zastosowana. Ważne: opcja bierze pod uwagę wyłącznie kategorie/maki utworzone w magazynie Apilo. Nie zaczytuje kategorii w której znajduje się aukcja w serwisie Allegro. Aby przypisać pozycje magazynowe do kategorii/marki Apilo użyj opcji Towary i usługi > Produkt > Przycisk Aktualizuj.

 

Po zapisaniu formularza nowe ceny zostaną wyliczone po wskazanym na ekranie czasie:

czas.png (12.2 kB)

 

Czy nowa cena przypisała się do pozycji magazynowej?

Nowe ceny wyliczone przez reguły cenowe sprawdzisz:

I ) W zakładce Cenniki:

1. Przejdź do Towary i usługi > Cenniki.

2. Użyj filtrów:

 • cennik
 • warto wybrać filtr Czy jest cena wg reguł: Tak

3. Sprawdź rubrykę Wg Reguł, jeśli jest wypełniona, ceny zostały wyliczone poprawnie.

Uwaga: jeśli w rubryce Indywidualnie jest ustalona cena, cena wg reguły będzie ignorowana na rzecz indywidualnej.

10.png (36.9 kB)

 

II ) W Karcie produktu:

1. Przejdź do Towary i usługi > Produkty.

2. Znajdź produkt, którego cena była modyfikowana za pomocą modułu cenników.

3. W rubryce „Ceny” pojawi się dodatkowy wpis opisany nazwą Cennika.

11.png (55.0 kB)

 

Uwaga: aby cena ustalona wg reguły wczytała się do aukcji / oferty, należy dokończyć konfigurację zgodnie z dalszą częścią poradnika – przypisanie cennika do kanału sprzedaży oraz włączenia aktualizacji cen.

 

 

Przypisanie cennika do kanału sprzedaży

Aby nowe, wyliczone indywidualnie lub za pomocą reguły ceny mogły aktualizować oferty/aukcje na kanałach sprzedaży, przypisz nowo utworzony cennik do wybranych kanałów sprzedaży.

1. Przejdź do Towary i usługi > Cenniki > Ustawienia > Konfiguruj.

2. W formularzu znajdź Twój kanał sprzedaży i przypisz do cennik. Kanały sprzedaży mogą mieć różne, lub te same cenniki.

8.png (12.7 kB)

 

Włącz wczytywanie cen do aukcji / ofert

Aby Apilo wczytał do aukcji/ofert ustalone ceny należy:

Z poziomu zakładki Relacje Produktów:

1. Przejdź do Towary i usługi > Relacje Produktów.

2. Wyfiltruj produkty z magazynu lub oferty/aukcje dla których chcesz włączyć wczytanie cen z Apilo do ofert.

3. Zaznacz wybrane pozycje i użyj przycisku Automatyczna Aktualizacja aby zbiorczo włączyć wczyytywanie cen, lub kliknij pojedynczo kwadracik Aktualizacja Ceny.

9.png (71.5 kB)

 

Lub z poziomu zakładki Sprzedaż:

1. Przejdź do zakładki Sprzedaż > Allegro lub Shoper > Aktywne.

2. Zaznacz wybrane aukcje / oferty.

3. Wybierz przycisk Automatyczna aktualizacja > Aktualizacja Ceny > Włącz.

 

 

Przykład zastosowania modułu cenników:

1. W Towary i usługi > Produkty znajduje się pozycja magazynowa z ceną podstawową 100zł.

2. Do pozycji magazynowej za pomocą zakładki Relacje Produktów są podłączone aukcje/oferty z włączona aktualizacją cen.

 • aukcja Allegro z konta nr 1,
 • aukcja Allegro z konta nr 2,
 • oferta ze sklepu Shoper.

3. W Module Cenników są utworzone 2 cenniki:

 • Cennik_Allegro,
 • Cennik_Shoper.

4. Za pomocą Reguł Cenowych dodawane są 2 reguły:

 • Reguła_Allegro – zwiększa narzut 10%
 • Reguła_Shoper – zwiększa narzut 5%

5. Produkt A z ceną podstawową 100zł zmienia swoją cenę na kanałach sprzedaży następująco:

 • aukcja Allegro z konta nr 1: 110zł
 • aukcja Allegro z konta nr 2: 110zł
 • oferta ze sklepu Shoper: 105zł

6. W zakładce zakładce Towary i usługi > Produkty cena podstawowa produktu A została zmieniona z 100zł na 200zł. Ceny automatycznie ustawiają się na kanałch sprzedaży nastepująco:

 • aukcja Allegro z konta nr 1: 220zł
 • aukcja Allegro z konta nr 2: 220zł
 • oferta ze sklepu Shoper: 110zł

Nie znalazłeś potrzebnej informacji?

Wróć do strony głównej Centrum Pomocy Apilo

Wróć

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z konsultantem