Moduł administracji, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

W zależności od pakietu Apilo, na który się zdecydujesz dostęp do platformy otrzymuje różna ilość przypisanych do konta użytkowników. W związku z tym, że liczba ta może być nawet rzędu 20 osób – ważne jest, by móc swobodnie zarządzać zarówno samymi użytkownikami konta firmowego na platformie, jak i ich uprawnieniami. Z myślą o tym w ramach naszej platformy sprzedażowej oddajemy do użytku specjalny moduł administracji.

Pełne zarządzanie użytkownikami platformy

Moduł administracji – to właśnie w nim można z łatwością ustalić szczeble dostępu do platformy przypisane każdemu pojedynczemu użytkownikowi, a na podstawie przypisanych uprawnień pracownik będzie miał dostęp do określonych obszarów systemu oraz funkcji i zadań, jakie może pełnić i wykonywać w ich zakresie.

To duże ułatwienie, dzięki któremu można bardziej precyzyjnie koordynować pracą swojego zespołu, przydzielać poszczególne obowiązki czy też monitorować ich realizację. Właściwy podział ról i wykonywanych zadań ma bowiem ogromne znaczenie w sposobie funkcjonowania całej firmy i jakości oferowanych usług – stąd dodawanie użytkowników na różnych poziomach uprawnień w Apilo zostało zaprojektowane w tak przejrzysty sposób.