Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.

Chcesz oferować w Allegro wysyłkę przez paczkomaty? Sprawdź, czy spełniasz warunki.

Usługa wysyłkowa „Allegro Paczkomaty 24/7 InPost” przeznaczona jest dla osób korzystających z portalu sprzedażowego Allegro.pl. Sprzedawcy, zwani Nadawcami powinni spełniać ściśle określone w Regulaminie warunki. Warunki zawarte w regulaminie dotyczącym sprzedaży na Allegro mają pierwszeństwo przed tymi określonymi w Regulaminie Głównym. Jakie warunki zapisane w regulaminie muszą zostać spełnione przez nadawcę paczki?

Głównymi warunkami skorzystania z możliwości wysyłki Allegro przez paczkomaty są: uiszczenie opłat z góry oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Najważniejszym warunkiem skorzystania z usługi dla sprzedawców, jaką jest „Allegro Paczkomaty 24/7 InPost” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją tej usługi oraz akceptacja regulaminu. Drugim warunkiem jest natomiast należna opłata za skorzystanie z tej usługi – jej wysokość stanowi iloczyn nadanych przesyłek oraz ceny podstawowej (7,31 zł/netto), powiększonej o należny podatek VAT za jedną paczkę. Wysokość opłaty za usługi świadczone w związku z dostarczeniem paczki uwzględniona jest w każdym cenniku w Punktach Obsługi Paczek oraz podana jest na str. internetowej www.inpost.pl. Do ceny doliczone będą ewentualne usługi dodatkowe, których wysokość również ujęta jest w dostępnym cenniku.
Nie ma możliwości płatności gotówką – płatności dokonywane są za pośrednictwem Manedżera Paczek.

Każdy Nadawca paczki zobowiązany jest do posiadania aktywnego indywidualnego konta, skonfigurowanego i połączonego z indywidualnym kontem na portalu Allegro oraz nie może mieć żadnych zaległości finansowych wobec Operatora. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniej ilości środków w Menedżerze Paczek do opłacenia wysyłki oraz nadanie kuriera. W przypadku nie posiadania odpowiedniej ilości środków na koncie, operator ma prawo do odmówienia świadczenia wobec nadawcy. Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia z góry należnej opłaty.

Ważną kwestią jest również spełnienie przez sprzedawcę pewnych warunków dotyczących nadawania przesyłek – głównie tego, co zawierają oraz ich gabarytów i wagi.

Ustawa zawarta w Dz.U. 2012 poz. 1529, z późn. zm., dalej jako „Prawo Pocztowe” z dn. 23.11.2012 r. zawiera wytyczne, który sprzedający musi spełnić, aby mieć możliwość nadawania paczek. Paczka nie może zawierać przedmiotów, które są określone jako niedozwolone. Do przedmiotów, które nie mogą być wysyłane poprzez paczkomaty Allegro należą:

 • pieniądze oraz papiery wartościowe,
 • ważne dokumenty,
 • narkotyki, substancje psychotropowe,
 • martwe lub żywe zwierzęta,
 • rośliny,
 • rzeczy które mogą ulec zepsuciu się a powinny mieć szczególne warunki transportu,
 • przedmioty wartościowe (biżuteria, antyki, dzieła sztuki),
 • broń i amunicja (zakaz nie dotyczy jedynie pistoletów hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji dla nich przeznaczonych),
 • przedmioty pochodzące z przestępstwa,
 • środki o właściwościach wybuchowych, żrących, drażniących, łatwopalnych czy utleniających,
 • rzeczy łamliwe lub kruche (szkło, porcelana).

Ubezpieczenie paczki zawierające ww. przedmioty, nie będzie uwzględniane.

Kolejną kwestią jest odpowiednia waga paczki, nie przekraczająca 25 kg. Maksymalne dozwolone gabaryty paczki zawierają się w wymiarach: 41 cm x 38 cm x 64 cm. W przypadku, jeśli wymiary lub waga paczki zostaną przekroczone, może poskutkować to tym, że zostanie ona zwrócona do nadawcy lub dostarczeniem przesyłki do Oddziału, zamiast paczkomatu. W najgorszym wypadku może zostać uszkodzona jej zawartość, podczas próby z wyciągnięcia z szuflady paczkomatu, jeśli jednak do niego trafi. Paczka przyjęta, lecz nie spełniająca wymogów określonych w regulaminie, zostanie obarczona dodatkowym kosztem, stosownym do zapisów umieszczonych w regulaminie oraz w cenniku.