Systemy WMS – nowe integracje już dostępne. Zobacz szczegóły!

Cenniki Allegro w Apilo ( daw.ErpBox) – jak z nich skorzystać?

Zarządzanie cenami w systemie Apilo (daw.ErpBox) zaprojektowane jest z myślą o jak największej wygodzie. Jest to kompleksowe i nowoczesne narzędzie, dlatego każdy sprzedawca powinien bliżej zapoznać się z jego możliwościami oraz jego obsługą.

Cenniki Allegro Apilo (daw.ErpBox)

Cenniki Allegro w naszym systemie (obejmujące także inne kanały sprzedaży) zapewniają użytkownikowi następujące możliwości:

 • Wiele cen w karcie produktu – dotyczy to cen zakupu, sprzedaży, a także     cen, które wyliczone zostały zgodnie z regułami ustalonymi za pomocą modułu cenników.
 • Automatyczne wyliczanie narzutu bądź marży zgodnie z ustalonymi warunkami – narzut/marża o określonym procencie doliczane są do wybranych     zakresów cenowych produktu. Warunki te mogą być zastosowane dla     produktów z określonej kategorii czy marki.
 • Przypisanie cennika do kanału sprzedaży – indywidualna wysokość marży     może zostać określona dla np. Allegro, eBay czy własnego sklepu     internetowego.
 • Obsługa różnych walut – PLN, GBP czy EUR (oraz wiele innych) mogą być     przeliczane według kursu NBP bądź według kursu ustalonego     samodzielnie przez sprzedawcę.

Praca z cennikami w Apilo (daw.ErpBox) – od czego zacząć?

Pierwsze kroki w pracy z tym modułem wymagają importu produktów do wewnętrznego magazynu Apilo (daw.ErpBox). Następnie importuje się aukcje i oferty z kanałów sprzedaży do ErpBox, gdzie podłącza się je do pozycji magazynowych, które przedtem się utworzyło. Nowe, wyliczone przez ten moduł ceny powinny pojawić się w kartach pozycji magazynowych, skąd można wgrać je do podłączonych aukcji i ofert.

Dodawanie i konfiguracja cennika – o czym należy wiedzieć?

Dodać nowe cenniki Allegro jest naprawdę łatwo. W pierwszej kolejności trzeba przejść do zakładki Towary i usługi, a następnie Cenniki. W prawym górnym rogu odszukać można przycisk Ustawienia, a następnie przycisk Dodaj, który przedstawi następujący formularz:

 • Nazwa – identyfikacja cennika, zaleca się, aby była spójna z nazwami kanałów sprzedaży.
 • Cena bazowa – cena poddawana modyfikacji, na przykład podczas dodawania/odejmowania narzutu. Należy podkreślić, że produkty utworzone na podstawie importu z kanałów sprzedaży mają jedynie cenę podstawową w swoim domyślnym stanie. Tworząc magazyn np. na podstawie pliku XML, karta może zawierać także cenę zakupu. Aby wybrać, na której z cen ma bazować cennik należy przejść do karty produktu.
 • Waluta – w przypadku, gdy produkty w magazynie mają ceny w PLN, a moduł ma przeliczyć je na inne, można określić to na poziomie formularza.

Cenników warto dodać tyle, ile istnieje kanałów sprzedaży. Po dodaniu ceny bazowej, nawet jeśli produkt nie będzie miał ceny wyliczonej za pomocą modułu cenników, cena bazowa z karty produktu nadal będzie synchronizowana z kanałami sprzedaży. Po wyłączeniu opcji Apilo (daw.ErpBox) będzie wczytywał do kanałów sprzedaży cenę jedynie wtedy, gdy zostanie ona określona przez moduł cenników.

Ręcznie ustawiane cenniki Allegro – jak działa cena indywidualna?

W niektórych sytuacjach sprzedawca może chcieć nadpisać cenę ustaloną przez zautomatyzowane reguły modułu. Apilo (daw.ErpBox) pozwala wykonać taką czynność szybko i wygodnie. W celu ustawienia ceny indywidualnej należy ponownie odwiedzić zakładkę Towary i usługi, a następnie przejść do zakładki Cenniki. Stamtąd, w filtrze „Cennik” wybiera się utworzony wcześniej cennik (lub dodaje nowy, jak opisano wyżej). Korzystając z pozostałych filtrów, można w kilka chwil odszukać wybrane produkty, których cenę planuje się ustawić w sposób manualny. Ostatnim krokiem jest kliknięcie w rubrykę „Indywidualnie” – w niej można ustawić ceny wybranych produktów ręcznie, wpisując odpowiednią kwotę. W Apilo (daw.ErpBox) do ceny podstawowej można doliczyć narzut oraz marżę lub podać stałą kwotę produktu. Na karcie produktu pokaże się cena ustalona tutaj, jako dodatkowy prób cenowy obok ceny podstawowej.

Automatyczne wyliczanie i ustawianie cen

Moduł cenniki Allegro w ErpBox pozwala na automatyczne wyliczanie i ustawianie cen produktów według wybranych reguł. Aby tego dokonać również należy wejść w zakładkę „Cenniki”, wybrać przycisk „Ustawienia” i upewnić się, że dodano przynajmniej 1 cennik. W tym momencie ma się opcję dodania reguły cenowej. Wymagane jest tu wypełnienie formularza:

 • Nazwa – identyfikacja dla reguły cenowej.
 • Aktywny – czy wyliczone ceny mają pojawić się w karcie produktów.
 • Cenniki – wybór cenników, do w których reguła cenowa będzie zastosowana.
 • Priorytet – 1 = reguła o najwyższym priorytecie przy wyliczaniu ceny.
 • Typ naliczenia – doliczanie/odejmowanie narzutu, marży czy stałej kwoty.
 • Dodaj zakres – wybór wartości przeliczania w zależności od wartości produktów.
 • Marka/Kategoria – opcjonalny wybór marki lub kategorii z magazynu Apilo (daw.ErpBox), dla     których zastosowana będzie reguła.

W zakładce „Cenniki” sprawdzić można nowe ceny wyliczone przez ustalone reguły. Dla łatwiejszego wyszukiwania warto skorzystać z filtrów. Informacja ta dostępna jest także w karcie produktu, w rubryce „Ceny”, w której pojawi się nowy wpis.

Jak przypisać cennik do wybranego kanału?

Nowe ceny wyliczone przy pomocy modułu mogą aktualizować oferty na poszczególnych kanałach sprzedaży, jednak w tym celu należy przypisać do nich nowo utworzony cennik. Przechodząc do zakładki „Towary i usługi”, a następnie „Cennik”, „Ustawienia” i „Konfiguruj” można dotrzeć do formularza, w którym, po odszukaniu swojego kanału sprzedaży, należy przyporządkować dany cennik.

Jak włączyć wczytywanie cen do ofert?

Apilo (daw.ErpBox) może wczytywać ustalone ceny do ofert/aukcji. Aby skorzystać z tej funkcji, należy przejść do zakładki „Towary i usługi”, a następnie „Relacje Produktów”. Tam z magazynu wyfiltrować można wybrane produkty lub oferty, dla których ma się zamiar włączyć wczytanie cen z Apilo (daw.ErpBox). Po ich zaznaczeniu należy nacisnąć na przycisk „Automatyczna Aktualizacja” – sprawi on, że wczytywanie cen będzie włączone dla ich wszystkich. Alternatywnie, klikać można pojedynczo poprzez kwadracik „Aktualizacja Ceny”. Można zrobić to także z poziomu zakładki „Sprzedaż”