Regulamin promocji “Bonus na OPISY AI – Pakiet 3 Hurtownie Apilo” dla klientów SHOPER

1. Organizatorem promocji “Bonus na OPISY AI – Pakiet 3 Hurtownie Apilo” jest Apilo Sp. z o.o.

2. Promocja „Bonus na OPISY AI – Pakiet 3 Hurtownie Apilo” to promocja dedykowana dla klientów Shoper SA, którzy zdecydują się na skorzystanie z modułu  “Opisy AI – generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT” dostępnym w systemie Apilo.

3. Przedmiotem promocji jest jednorazowe i automatyczne zasilenie dostępnego w systemie Apilo Wirtualnego Portfela Opisów AI kwotą o wysokości:

  • 200 zł netto – dla klientów korzystających z aplikacji “Pakiet 3 Hurtownie – Apilo”  w abonamencie półrocznym (6 miesięcy),
  • 500 zł netto –  dla klientów korzystających z aplikacji “Pakiet 3 Hurtownie – Apilo”  w abonamencie rocznym (12 miesięcy).

4. Klienci Shoper korzystający z aplikacji  “Pakiet 3 Hurtownie – Apilo” krócej niż 6 miesięcy – nie są objęci promocją.

5. Wirtualne Portfele Opisów AI klientów będą doładowywane w okresie do 48 godzin od zakupu aplikacji i potwierdzeniu jej opłacenia (dotyczy dni roboczych).

6. Kwota doładowania ustalona zgodnie z pkt. 3 regulaminu – będąca przedmiotem promocji jest przeznaczona do wykorzystania tylko i wyłącznie dla generowania opisów za pośrednictwem dostępnego w systemie Apilo modułu “Opisy AI – generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT” i nie może zostać wymieniona na gotówkę, bądź jakąkolwiek inną usługę świadczoną przez organizatora.

7. Aby skorzystać z promocji należy:

  • – Posiadać status klienta Shoper korzystającego z aplikacji “Pakiet 3 Hurtownie – Apilo” w wymiarze czasu określonym w pkt.3 regulaminu i mieć uregulowaną płatność za ww. usługę.
  • – Posiadać lub założyć konto w Apilo i mieć podłączoną integrację ze sklepem Shoper za pośrednictwem tego systemu.
  • – Aktywować moduł “Opisy AI – generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT” zgodnie z instrukcją dostępną w pomocy: https://apilo.com/pl/help/opisy-ai-automatyczne-generowanie-opisow-w-apilo/.

8. Do połączenia sklepu Shoper z systemem Apilo należy użyć dedykowanej aplikacji Pakiet 3 Hurtownie – Apilo.

9. Promocja “Bonus na OPISY AI – Pakiet 3 Hurtownie Apilo” łączy się z promocją  “OPISY AI na START” dla klientów Shoper.

10. Aktualne ceny opisów generowanych z pomocą modułu objętego promocją dostępne są w cenniku:  https://apilo.com/pl/cennik/.

11. Promocja trwa do 31.01.2024 r. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania akcji promocyjnej.

12. Promocyjne środki dostępne w Wirtualnym Portfelu Opisów AI nie są objęte terminem ważności.