Regulamin promocji “OPISY AI na START” dla klientów SHOPER 

1. Organizatorem promocji “OPISY AI na START” jest Apilo Sp. z o.o.

2. Promocja „OPISY AI na START” to promocja dedykowana dla klientów Shoper, którzy zdecydują się na skorzystanie z modułu  “Opisy AI – generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT” dostępnym w systemie Apilo.

3. Przedmiotem promocji jest jednorazowe i automatyczne zasilenie dostępnego w systemie Apilo Wirtualnego Portfela Opisów AI kwotą o wysokości 15 zł netto.

4. Kwota 15 zł netto będąca przedmiotem promocji jest przeznaczona do wykorzystania tylko i wyłącznie dla generowania opisów za pośrednictwem dostępnego w systemie Apilo modułu “Opisy AI – generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT” i nie może zostać wymieniona na gotówkę, bądź jakąkolwiek inną usługę świadczoną przez organizatora.

5. Aby skorzystać z promocji należy:

6. Do połączenia sklepu Shoper z systemem Apilo można użyć dedykowanej aplikacji Opisy AI – generator opisów produktów i ofert z pomocą ChatGPT lub dowolnej innej aplikacji Apilo dostępnej w AppStore.

7. Aktualne ceny opisów generowanych z pomocą modułu objętego promocją dostępne są w cenniku:  https://apilo.com/pl/cennik/

8. Promocja trwa do 26.06.2023 r. Organizator promocji zastrzega sobie możliwość zmiany okresu trwania akcji promocyjnej.

9. Promocyjne środki dostępne w Wirtualnym Portfelu Opisów AI można wykorzystać do generowania treści do końca 2023 r.