Od teraz ErpBox to Apilo - zmieniliśmy się dla Ciebie! Dowiedz się więcej.
Powrót

Spis treści:

1. Zakładka Relacje Produktów – do czego służy?

2. Import – czyli jakie czynności wykonać przed przystąpieniem do konfiguracji Relacji.

3. Automatyczne nawiązywanie Relacji:

4. Manualne nawiązanie relacji.

5. Jak sprawdzić, które oferty lub pozycje magazynowe mają nawiązane relacje?

6. Jak wystawić produkt na sprzedaż, aby automatycznie powiązał się z pozycją magazynową Apilo?

7. Włącznie synchronizacji stanów / ceny / wznawiania:

8. Jak działa synchronizacja?

9. Przykład prawidłowej konfiguracji.

 

Do czego służą relacje produktów?

Za pomocą zakładki Towary i usługi > Relacje produktów:

 • sprawdzisz, które oferty/aukcje podłączyły się pod magazyn Apilo dzięki wspólnym EAN lub SKU,
 • podłączysz wiele ofert/aukcji pod jedną wspólną pozycję magazynową w Apilo. Umożliwi to synchronizację ilości tego samego produktu oferowanego na wielu różnych kanałach sprzedaży,

 • uruchomisz wczytywanie stanów magaz./cen z Apilo (Towary i usługi > Produkty) do aukcji/ofert na kanałach sprzedaży,

 • włączysz automatyczne wznawianie aukcji/ofert po tym, jak aukcja się zakończy, a ilość produktu zostanie uzupełniona w magazynie Apilo,

 

Określanie Aukcja/oferta dotyczy:

 • aukcji Allegro/eBay/Amazon,

 • produktu z panelu w Shoper lub innego sklepu,

 • produktu wystawionego na marketplace np. Ceneo, Empik, Morele.

 

Dzięki poprawnym nawiązaniu relacji aukcji/ofert z pozycjami magazynowymi i włączeniu opcji synchronizacji:

 • zmiana ilości dostępnych sztuk w przy produkcie w Towary i usługi > Produktu zaktualizuje ilość na wszystkich platformach (aukcjach/ofertach), na których ten produkt jest sprzedawany, 

 • wyprzedanie produktu na dowolnej aukcji/ofercie, zakończy sprzedaż produktu na wszystkich kanałach sprzedaży, 

 • uzupełnienie ilości przy zakładce Produkty wznowi oferty/aukcje tego produktu na wszystkich kanałach sprzedaży,

 • zmiana ceny w zakładce Produkty wykona aktualizację na aukcji/ofercie z włączoną opcją synchronizacji ceny.

 

Widok z zakładki Relacje produktów:

relacje_produktow1.png (53.5 kB)

 

Utwórz magazyn Apilo i zaimportuj oferty z platform sprzedażowych

Przed przystąpieniem do powiązania relacji produktów, zapoznaj się z schematem działania produktów, ofert oraz synchronizacji stanów, a następnie wykonaj import.

Import produktów – utworzy w Towary i usługi > Produkty pozycje magazynowe, które powinny być wspólne dla wszystkich kanałów sprzedaży.

Import aukcji / ofert – wczyta do zakładki Relacje Produktów wystawione na kanałach sprzedaży aukcje / oferty w celu podłączenia pod pozycje magazynowe w Apilo.

 

Import produktów + import ofert/aukcji wykonany, co dalej?

Jeśli SKU lub EAN pozycji magaz. w Towary i usługi > Produkty jest zgodny z tym podanym w ofercie portalu sprzedażowego – Apilo podczas importu ofert/aukcji automatycznie podłączy ofertę/aukcję z pozycją magazynową.

 

Sprawdź, czy oferty poprawnie podłączyły się pod utworzone pozycje magazynowe:

Przejdź do zakładki Towary i usługi > Relacje produktów > Ustaw filtr Czy powiązano: Tak + filtr Status: Dowolny.

Najczęstsze przyczyny błędów / nieprawidłowości przy automatycznym nawiązania relacji to:

 • wprowadzone na platformach sprzedaży SKU / EAN to inne produkty, niż te pozycje magazynowe o tych kodach;

 • te same produkty na różnych platformach sprzedaży wystawione są z innymi SKU / EAN;

 • produkty oferowane są w kompletach np. po 10 sztuk. W celu poprawnej obsługi takich ofert zapoznaj się z poradnikiem Zestaw produktów – do czego służy i jak utworzyć.

Nieprawidłowo nawiązane relacje możesz rozłączyć i połączyć ręcznie.

 

Zweryfikuj, które oferty nie znalazły relacji, czyli swoich pozycji magazynowych:

Przejdź do zakładki Towary i usługi > Relacje produktów > Ustaw filtr Czy powiązano: Nie + filtr Status: Dowolny. Możesz wykonać połączenie ręcznie za pomocą przycisku Połącz.

Najczęstsze przyczyny braku automatycznego nawiązania relacji to:

 • SKU / EAN w zaimportowanej ofercie/aukcji nie był zgodny z żadną pozycją magazynową Apilo;

 • produktu o SKU / EAN podanym w ofercie/aukcji nie ma w magazynie Apilo;

 • więcej niż 1 aukcja / oferta zawiera ten sam SKU / EAN.

 

Manualne powiązanie oferty wystawionej na kanale sprzedaży z produktem na magazynie

Co zrobić, gdy zaimportowane aukcje/oferty mają inny SKU/EAN niż produkty w Magazynie Apilo? Lub jeśli zaimportowane aukcje/produkty nie mają wpisanego SKU/EAN? Spokojnie, powiązanie (relacje) można wykonać ręcznie zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Przejdź do: Towary i usługi / Relacje produktów.

 2. Użyj filtru “Czy powiązano” > “Nie”.

 3. W kolumnie „rodzaj połączenia” kliknij przycisk „połącz”.

 4. Wyszukaj produkt z Towary i usługi > Produkty.

 5. Kliknij zielony przycisk „+” przy produkcie.

 

Czy oferta jest powiązana?

Informację o powiązaniu oferty z pozycją magazynową można znaleźć w 2 miejscach:

1. W zakładce Towary i usługi / Relacje produktów – w filtrach wybierz „Czy powiązano” > “Tak”.

 

2. W zakładce Towary i usługi > Produkty. Po przejściu do karty konkretnego produktu sprawdź zakładkę “Oferty”.

 

3. W zakładce Towary i usługi > Produkty > W rubryce Oferty sprawdzisz ile ofert / aukcji / platform sprzedaży jest podłączonych do tej pozycji magazynowej. Klikając w napis Oferty posegregujesz tabelkę. Uwaga: zliczane są tylko aukcje aktywne/trwające! 

Włączenie synchronizacji stanu / ceny / wznawiania

W zakładce Relacje Produktów:

 • włączyć synchronizacje pojedynczo dla każdej oferty/aukcji oddzielnie,

 • użyć przycisku operacji masowej (ważne, aby sprawdzić wcześniej, czy w połączeniach nie ma błędów np. z uwagi na źle wpisany EAN/SKU).

relacje_produktow2.png (72.6 kB)

 

W karcie edycji produktów:

Przejdź do zakładki Sprzedaż > Allegro / eBay / Shoper > Aktywne > Przycisk Edytuj przy wybranej aukcji.

 

W zakładce sprzedaż:

Przejdź do zakładki Sprzedaż > Allegro, eBay lub Shoper > Aktywne > Zaznacz aukcje, dla których chcesz włączyć synchronizację > Użyj przycisku Automatyczna aktualizacja.

 

Jak działa synchronizacja między ofertą a pozycją magazynową?

Przykład działania aktualizacji synchronizacji stanów: 

Użytkownik ma wystawione rolki w ilości 5 sztuk na Allegro i eBay. W relacjach produktów oferta ebay oraz oferta allegro jest podłączona pod tą samą pozycję magazynową Apilo wraz z zaznaczonym polem synchronizacji stanów. Sprzedaż 1 sztuki na allegro spowoduje automatyczne zmniejszenie ilości na ebay do 4 sztuk. Jeśli w zakładce Towary i usługi > Produkty dostępność rolek zostanie zwiększona do 10 sztuk, ta liczba wczyta się na eBay i Allegro. 

 

Przykład działania aktualizacji wznawiania:

Dostępne dla Allegro. Użytkownik ma wystawione rolki w ilości 5 sztuk na Allegro. Aukcja ma włączoną opcję aktualizacji stanów + wznawiania. Po sprzedaży wszystkich 5 sztuk aukcja została zakończona. Dzięki opcji wznawiania jeśli w Towary i usługi > Produkty dostępność pozycji magazynowej zostanie zwiększona > 0 aukcja wznowi się automatycznie.

Warto wiedzieć, że jeśli do pozycji magazynowej podłączona jest oferta z Shoper i eBay – te również zostaną automatycznie aktywowane na platformach sprzedaży za pomocą aktualizacji stanów.

 

Przykład działania aktualizacji ceny:

Dostępne dla Allegro (niebawem również dla Shoper). Jeśli pozycja magazynowa w Towary i usługi > Produkty zmieni cenę – zostanie ona automatycznie wczytana do Allegro. 

 

Przykład prawidłowej konfiguracji

Głównym kanałem sprzedaży jest Shoper i tam występuje najbardziej rozległa oferta produktów. W Apilo należy wykonać import produktów + import aukcji / ofert z kanału Shoper. Dzięki temu w Towary i usługi > Produkty zostanie utworzony główny magazyn, który będzie już domyślnie połączony z produktami na sklepie Shoper. Czekamy, aż import zostanie zakończony. Jeśli sprzedaż tych samych produktów jest prowadzona na innych kanałach sprzedaży, kolejnym krokiem jest przeprowadzenie importu aukcji/ofert (bez importu produktów) z pozostałych kanałów sprzedaży. Jeśli kod SKU lub EAN jest wspólny, relacja „Oferty Kanału Sprzedaży > Produkty na Magazynie Apilo” zostanie automatycznie nawiązana. Należy użyć zakładki Relacje Produktów i w razie potrzeby powiązać niepowiązane aukcje/oferty ręcznie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj
z konsultantem